Formula Offroad

Bakgrunden till att Formula Offroad en gång växte fram är något ovanlig. Allt började nämligen med att den Isländska räddningskåren försökte hitta vägar att gå för att få mer pengar. Svaret blev att de började genomföra uppvisningskörningar med sina fordon i stora sandtag. Framgångarna kom mycket snabbt och ett stort antal kom till dessa uppvisningstillfällen. Utvecklingen gick sedan mot att arrangera tävlingar och därmed var det också fler än bara folk från räddningstjänsten som valde att engagera sig i tävlingsformen. Formula Off-road var ”född” och sedan dessa har formen spridit sig över hela världen.

År 1991 genomfördes den första tävlingen i Sverige och den största cupen som årligen genomförs är Nordic Offroad Cup med tävlingsdeltagare från alla de nordiska länderna. Cupen startades år 2000 och har en tävlingssäsong som går från april till september. Deltävlingarna är då i dessa olika länder och två av de mer etablerade banorna i Sverige är i Habo och Svenljunga.

Tävlingsmomentet går ut på att man ska köra sex olika banor. Vid varje bana står ett flertal domare som avgör om föraren har åkt helt korrekt eller om några poängavdrag behöver göras. Som mest kan föraren få 350 poäng per felfri avklarad bana. Varje bana indelas i olika poängzoner från 100poäng till 350 poäng. Ju längre man kommer i banan desto mer poäng kan därmed delas ut. För att få maximal poäng dvs. 350 krävs det att förare tar sig till toppen av den stora grusbacke som tävlingen genomförs på.